+ 420 775 114 625

O nás 

Posláním Nezávislého života z. ú. je poskytovat mladým dospělým a dospělým lidem s mentálním, tělesným, zdravotním či kombinovaným postižením začlenění do běžné společnosti dle svých představ a přání a poskytovat ochranu před sociálním vyloučením formou nepřetržité terénní služby osobní asistence a bezplatnou ambulantní formou služby Odborné sociální poradenství.

Vycházíme z faktu, že celoroční pobytová služba stojí stát desítky tisíc korun měsíčně na jednu osobu oproti tomu „nezávislý život“ je pro stát podstatně menší finanční zátěží.

Proces osamostatňování máme nastaven do základních 4 kroků:

  • Díky Odbornému sociálnímu poradenství zmapujeme současný stav a zvážíme reálné možnosti. Vyhledáme vhodnou pracovní náplň pro zajištění finanční stability.
  • Uživatele dále podporujeme v udržení pracovního poměru, především díky sociální službě Osobní asistence.
  • Ve spolupráci s partnerskou organizací Vyšší Hrádek p.s.s. zprostředkováváme službu Chráněné bydlení (www.vyssihradek.cz).
  • Po dosažení určité míry samostatnosti, finanční stability a chuti se dále osamostatnit je možné využívat osobní asistenci i pro podporu v samostatném bydlení.

Pokud máte zájem naše úsilí podpořit, můžete zakoupit kvalitní výrobky, které vytvořili lidé s mentálním postižením v rámci placené práce za podpory našich osobních asistentů.

Činnost Nezávislého života z.ú.  je podporována:

*MPSV

*Středočeským krajem

*Městským úřadem Brandýs nad Labem-Stará Boleslav

*Městským úřadem Benátky nad Jizerou

*Městským úřadem  Mladá Boleslav

Nadační fond ŠKODA AUTO ve spolupráci s Nadací rozvoje občanské společnosti finančně podpořil naši činnost prostřednictvím grantové výzvy Krizový fond Nadačního fondu ŠKODA AUTO. Této pomoci si velmi vážíme! ...více informací na našem facebooku!

Logo NF SkodaSA_EndowFund_cz_bmh_4c