+ 420 775 114 625

O nás 

Posláním Nezávislého života z. ú. je poskytovat mladým dospělým a dospělým lidem s mentálním, tělesným, chronickým duševním či kombinovaným postižením začlenění do běžné společnosti dle svých představ a přání a poskytovat ochranu před sociálním vyloučením formou nepřetržité terénní služby osobní asistence a bezplatnou ambulantní i terénní formou služby Odborné sociální poradenství.

V současné době realizujeme  projekt č. CZ.03.2.60/0.0/0.0/16_049/0014835 Kulturní komunitní kavárna, který vznikl na základě výzvy města Mladá Boleslav a je financován z evropského sociálního fondu z operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost.

Projekt si klade za cíl povýšit integraci osob se zdravotním postižením (OZP) na inkluzi. 

Cílem projektu je zapojit dospělé OZP do veřejného života formou komunitního centra s provozem komunitní kavárny za účelem osvojení a rozšíření pracovních návyků a dovedností, s nabídkou specializovaných odborných bloků (Zdravý životní styl, Výtvarná a kulturní činnost, Péče o tělo, Informační technologie a Umělecká fotografie).

Jdeme proti proudu. Projekt je inovativní v tom, že  zapojuje do jedné komunity lidi s různými druhy zdravotního postižení, aby nebyli uzavřeni jen v problematice svého postižení a učili se vzájemné pomoci, což je často složité ve stigmatizující komunitě.

Můžete se těšit na to, že do běžného života v Mladé Boleslavi přineseme profesionální služby a kulturu.

Prostřednictvím kavárny budeme nabízet menší koncerty, autorská čtení, promítat filmy, vystavovat obrazy, fotografie i další výtvarné počiny, případně darovat či půjčovat knihy. V roli předskokanů již známých osobností budou naši klienti prezentovat svou tvorbu.

 Projekt jsem rozjeli 1.4.2020, prozatím se zaměřujeme na vedení odborných bloků a zácviku na gastronomické profese, kavárnu budeme otevírat 1.5.2021 na adrese Štefánikova 937 v Mladé Boleslavi (kousek od finančního úřadu).

Postupně pracujeme na dosažení všech plánovaných cílů a vizí a dost nás to baví J

Více na našem facebooku www.facebook.com/Nezávislý-život )

 
 
 
                                      

 

Registrované Sociální služby Nezávislého života z.ú.  jsou dále podporovány:

*MPSV

*Středočeským krajem

*Městským úřadem Brandýs nad Labem-Stará Boleslav

*Městským úřadem Benátky nad Jizerou

*Městským úřadem  Mladá Boleslav

 

 

loga na web